delivering happiness

Vi på Plantairum har en vision om att alla ska kunna njuta av en grönare miljö, oavsett storlek på företag. Vi hjälper dig med personliga och anpassade växtlösningar, samt professionell service för att ta hand om dina växter. Vårt team har lång erfarenhet av både växtservice och växtinredning, samt väldigt gröna fingrar. Tillsammans delar vi våra specialistkunskaper om växter och plantering. Vi största prioritet är att du som kund ska känna dig trygg tillsammans med oss och i vår service.

Vi på Plantairum har en vision om att alla ska kunna njuta av en grönare miljö, oavsett storlek på företag. Vi hjälper dig med personliga och anpassade växtlösningar, samt professionell service för att ta hand om dina växter.

Vårt team har lång erfarenhet av både växtservice och växtinredning, samt väldigt gröna fingrar. Tillsammans delar vi våra specialistkunskaper om växter och plantering. Vi största prioritet är att du som kund ska känna dig trygg tillsammans med oss och i vår service.

Miljö, natur och jämställdhet

Miljön är en av de viktigaste kärnfrågor i vårt arbete och såklart är vi miljödiplomerade. Vi jobbar mot tydliga miljömål och försöker hela tiden sträva mot att förbättra vårt arbete. Vi på Plantairum tycker även att jämställdhetsarbete är en otroligt viktig aspekt, som det bör läggas mer fokus på. Vi jobbar för att alla oavsett kön, etnisk eller kulturell bakgrund, sexuell läggning, arbetslivserfarenhet eller tidigare kunskaper, ska ha samma möjligheter att personligen kunna utvecklas. Därför arbetar vi alltid aktivt för en säker arbetsmiljö, och mänskliga rättigheter. 

  • Uppfylla alla lagkrav
  • Aktivt ställa krav på leverantörer
  • Minska transporter av varor och tjänster
  • Alltid söka miljömärkta förbrukningsvaror
  • Ökad förståelse och kunskap för era växter, för att öka livslängd och minska utbyte av växter

Leverantörer

Alla våra växter och blommor som köps in, kommer från vår leverantör i Holland. De är även kvalitetscertifierad enligt ISO 9001. Odlarna vi anlitar är och kommer alltid vara miljöcertifierade efter Holländsk standard – MPS. Därför kan du som kund vara lugn och trygg i hur våra växter når oss.

två stora växter vid ett fönster
gröna växter skärmar av rum
Our team

Hållbarhet för både människor och natur är viktigt för oss på Plantairum. Vi är stolta över vårt arbetssätt och tar stort ansvar för hur vi kan förbättra påverkan på vår miljö. Våra medarbetare besitter stor kunskap inom växtinredning, växtväggar, mossa, trädgård, dekor, snittblommor och mycket mycket mera. Plus att vårt team älskar att vara kreativa och ge sig på nya utmaningar.

Vår hemmabas är här i Borås, men vi rör oss runt om i hela Västra Götaland, Halland, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan och Jönköping. Vi har även tillgänglig personal som kan erbjuda växtservice i Växjö, Ljungby, Sävsjö, Kalmar och Blekinge län.

Goals

Vi vill alltid arbeta proaktivt genom att ta kontakten med våra kunder och samtidigt underlätta i deras vardag. 

Vi vill att alla våra kunder ska se oss som en trygg samarbetspartner, samtidigt som vi är lyhörda gentemot dina önskemål och krav. 

Jobba mot att ständigt utveckla och förbättra vårt kvalitetssystem, genom att utbilda och engagera vår personal efter marknadens krav och behov. 

Ständigt utveckla våra möjligheter till en förbättrad framtid för vår natur och miljö samt ett jämställt samhälle.