grow your business

Om oss

Hem » Om oss

Vi har lång erfarenhet av växtinredning och växtservice.

Med huvudkontor i Borås når vi ut med  våra tjänster  i hela Västra Götalandsregionen. Vi lägger stor tyngd på valet av rätt växter och viktigt för oss är att våra kunder får den miljö de önskar och har förutsättningar för. Det kan vara det estetiskt annorlunda eller det strikta eller mer konventionella. Inget är främmande för oss. Vi arbetar med alla typer av material när det gäller växter och kärl.

Kreativitet är vår starka sida! Har du egna krukor, korgar, kärl eller annat som du önskar växtmaterial i? Fråga! Annorlunda lösningar är något vi älskar att ta oss an! Viktigt för oss är att kärlen är korrekta i storlek och i förhållande till växt och rotsystem, att de planteras på det sätt som krävs för växtens möjligheter och välbefinnande. Vi anser att växter är vänner och att de skall skötas därefter. Vi vill värna om vår miljö och gör allt vad vi kan för att bidra till en grönare framtid på mer än ett sätt

inspo1